รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River CommissionSecretanat : MRCS)
มีความประสงค์รับสมัครงานตำแหน่ง Head of Regional Flood Management and Mitigation Center โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๗ ปี ณ วันที่เริ่มงาน และปฏิบัติงาน
ณ MRC RegionalFlood Management and Mitigation Centre กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ดังมีรายละเอียดงาน (Job description)

โดยส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนบุคคลและรูปถ่ายมายัง สทนข. หรือทางไปรษณีย์อิเล็กหรอนิกส์ [email protected]:mail.com ภายในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น