โครงการจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generrator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม

ประกาศร่างขอบเขตของงานการจัดซื้อเครื่องยนต์กำเนินไฟฟ้าสำรอง (Generrator) และชุด Automatic Transfer Switch พร้อมติดตั้งใช้งานและปลูกสร้างอาคารโรงคลุม วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :