โครงการพัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์กรมประชาสัมพันธ์ (e-Meeting System)

ประกาศประกวดราคา วันที่แผยแพร่ 24/02/2564
TOR วันที่แผยแพร่ 24/02/2564
ราคากลาง วันที่แผยแพร่ 24/02/2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคา วันที่แผยแพร่ 16/03/2564
ประกวดราคา วันที่แผยแพร่  
TOR วันที่แผยแพร่  
ราคากลาง วันที่แผยแพร่  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่แผยแพร่ 29/03/2564

คะแนนโหวต :