จ้างผลิตวิดีโอสำหรับพิธีเปิด ประกอบการประชุมและสรุปภาพรวมการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
จ้างผลิตวิดีโอสำหรับพิธีเปิด ประกอบการประชุมและสรุปภาพรวมการจัดประชุม.pdf |


คะแนนโหวต :