จ้างทำโลโก้การประชุมและ Backdrop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
จ้างทำโลโก้การประชุมและ Backdrop.pdf |


คะแนนโหวต :