โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (คลิปวิดีโอ) วันที่แผยแพร่ 31/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ วันที่แผยแพร่ 9/06/2564

คะแนนโหวต :