ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน 60 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 145 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :