สำนักงานส่งเสริมและพัฒนางานด้านเทคนิค ประกวดราคาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกิจการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนางานด้านเทคนิค ประกวดราคาโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ในกิจการภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรมประชาสัมพันธ์ วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :