ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงช่องทางเผยแพร่สื่อดิจิทัลผ่าน Social Network (Facebook) โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะ วันที่แผยแพร่ 24/11/2563

คะแนนโหวต :