การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจาก โควิด-19 ?หลังประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทย เป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ( 1 ก.ค. 2565 ) หลายคนอาจมองว่าสถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้ว แต่ในความเป็นจริง ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ทุกวัน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

 
(ภาพจาก : ศูนย์ข้อมูล COVID-19)

การป้องกันความปลอดภัยจากโควิด-19 เริ่มได้ที่ตัวเรา ไม่ว่าจะทำกิจกรรมหรือเดินทางก็ตาม เราไม่ควรประมาท มารู้ “4 วิธี ในการใช้รถโดยสารสาธารณะให้ปลอดภัยจากโควิด-19” 
1. สวมหน้ากากอนามัย / หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
2. หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป เมื่อหยิบจับหรือสัมผัสสิ่งของ
3. เลี่ยงการขึ้นรถที่มีคนแออัดจำนวนมาก
4. งดพูดคุย / คุยโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นคะแนนโหวต :