แนะนำประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ลดการกินเค็ม ป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยประชาชนถึงพฤติกรรมการบริโภคที่มีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่มีความเค็มเกินมาตรฐาน ซึ่งจากข้อมูลที่กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยได้รวบรวม พบว่าคนไทยบริโภคเกลือโซเดียมมากถึง 3,636 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน เกินเกณฑ์มาตรฐาน 2 เท่า ที่กำหนดคือ 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวัน ซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคร้าย เข่น ไตวาย มะเร็ง โรคหัวใจ หลอดเลือดสมองตีบตัน ความดันโลหิตสูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชน โดยในหนึ่งวันร่างกายไม่ควรรับโซเดียมเกิน 2,000 มิลลิกรัม หรือเปรียบเทียบกับเกลือ 1 ช้อนชา เพื่อลดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาว รวมทั้งการลดการบริโภคโซเดียม ทำได้หลายวิธี เช่น ชิมอาหารก่อนปรุงทุกครั้ง เพราะการปรุงอาหารอีกเป็นการเพิ่มโซเดียมโดยไม่จำเป็น ลดความถี่และปริมาณน้ำจิ้มของอาหารที่มีน้ำจิ้ม เช่น สุกี้ หมูกระทะ หอยทอด หลีกเลี่ยงการกินอาหารจานด่วน เพราะมีปริมาณโซเดียมสูง อ่านฉลากโภชนาการก่อนเลือกซื้อทุกครั้ง เลือกอาหารที่มีโซเดียมไม่เกิน 200 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

แหล่งที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230131092738996คะแนนโหวต :