ตัวอย่างผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

ตัวอย่างผู้ใช้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

คุณป้าพุฒซ้อน เพชรเดช กาญจนบุรี​ อาชีพเลี้ยงปลา ได้รับเงินกู้ไม่มีดอกเบี้ย จากกองทุนผู้สูงอายุ สอบถามเพื่อขอรับเงินสนับสนุน โทร 02 354 6100 หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์​ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :