16 ล้านโดส เพื่อ 16 ล้านคน ผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

16 ล้านโดส เพื่อ 16 ล้านคน  ผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง

ลงทะเบียน 1 พ.ค.64 นี้  ฉีด มิ.ย.- ส.ค.64 นี้


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :