ผู้ป่วยโรคเลือด !!! ธาลัสซีเมียรอเลือดกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศ

ผู้ป่วยโรคเลือด !!! ธาลัสซีเมียรอเลือดกว่า 5 แสนรายทั่วประเทศ


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :