ชีวิตคนแดนไกล Thailand care

ลาณี เรสซิเด้นท์ บ้านนาแพง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านดู่ อ.นาโพธิ์ บุรีรัมย์ บ้านพักที่ดูแลชาวต่างชาติ โดยให้บริการเสมือนบ้านบางแคของเมืองไทย แต่แตกต่างด้วยคนที่พักเป็นชาวต่างชาติ ที่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทางลาณี เรสซิเด้นท์ จะดูแลให้ตั้งแต่ที่พัก อาหาร กิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ โดยมีพนักงานประมาณ 23 คน เป็นคนในหมู่บ้านนาแพงและหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มีประสบการณ์ และยึดแนวคิดในการดูแลเสมือนญาติของตนเองที่มีรากฐานจากความกตัญญู ความรัก เมื่อมาดูแลผู้สูงอายุ ก็จะให้ความรัก และชาวบ้านก็ได้มีอาชีพ มีรายได้อีกทางหนึ่งด้วย

แสดงน้อยลง


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :