การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหอศิลป์พิมานทิพย์ ชั้น 2 บริเวณตำหนักทิพย์พิมาน จ.นครราชสีมา


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :