สกพอ. รวมพลังท้องถิ่นบ้านฉาง ยืนยันความพร้อมโรงพยาบาลสนาม เดินหน้า โครงการจิตอาสา อีอีซี ต้านโควิด “ตรวจไว รักษาไว ปลอดภัยก่อน”

โครงการจิตอาสา อีอีซี ต้านโควิด “ตรวจไว รักษาไว ปลอดภัยก่อน” ที่ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นบ้านฉาง อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และภาคเอกชนเร่งสืบค้นผู้ป่วย เข้าตรวจด้วยชุด Antigen Test kit (ATK) การรักษาในระบบ Home isolation และการรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลสนาม โดยเริ่มต้นปฏิบัติการในพื้นที่บ้านฉางเป็นต้นแบบในพื้นที่ อีอีซี เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคม และฟื้นคืนเศรษฐกิจในภาพรวมของพื้นที่ อีอีซี


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :