ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ หลอมรวมดวงใจราษฎร์ เข้าสู่ช่วงเวลามหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :