เปลี่ยนโฉมประเทศไทย...การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย วันเสาร์ที่ 21 พ.ย. 63 ประเด็นสนทนา : แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เเขกรับเชิญ : นายอรรถถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :