สารคดีสั้น ตอนที่ 9 การตรวจเชิงรุก The Active Case Finding Ap

หลายๆหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนและภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดโควิด19อีกทั้งยังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ด้วย

Several agencies, both public and private cooperated towards the prevention of COVID-19 and to help those affected by the epidemic.


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :