ขอเชิญร่วมบริจาค “กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ Covid-19

ขอเชิญร่วมบริจาค “กระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว”
เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่
พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ สู้ Covid-19คะแนนโหวต :