ขอเชิญ บริจาคกล่องและลังกระดาษ ส่งต่อให้นำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเตียงสนามให้โรงพยาบาลสนาม สู้โควิด-19

ขอเชิญ บริจาคกล่องและลังกระดาษ ส่งต่อให้นำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเตียงสนามให้โรงพยาบาลสนาม สู้โควิด-19


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :