คนไทยวีถีใหม่ เข้าใจ 3 RS

🙌🙌คนไทยวีถีใหม่ เข้าใจ 3 RS

---------------------------

3 RS คือ Reuse Reduce Recycle ทำ 3 อย่างนี้ช่วยลดขยะสิ่งแวดล้อมนะครับ

#PRD

#โครงการประชาสัมพันธ์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

Infographic ของกรมประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่อได้เลย https://www.prd.go.th/th/content/category/index/id/35คะแนนโหวต :