“กอช. ชวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ออมเงินกับ กอช. สร้างบำนาญยามเกษียณ เงินออมสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้”

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ที่ไม่มีสวัสดิการด้านบำนาญ วางแผนออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ ด้วยการออมเงินกับ กอช. สมาชิกที่ออมเงินเต็มจำนวน 13,200 บาท ทั้งนี้เงินออมสะสมของสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.”

นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนผู้ประกอบอาชีพอิสระ อาทิ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หาบเร่แผงลอย ตัวแทนประกันชีวิต ที่ไม่มีสวัสดิการด้านบำนาญ วางแผนการออมเงินไว้ใช้หลังเกษียณ 60 ปี โดยตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิสมัคร เพียงกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

สำหรับการออมเงินกับ กอช. เริ่มต้นออมเงินขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุของสมาชิก สูงสุด 100% และเงินออมสะสมสมาชิกสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวนเงินออม กอช. เป็นการออมภาคสมัครใจ ไม่บังคับออมติดต่อกันทุกเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”

------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36834คะแนนโหวต :