ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ.น. 26 ล้านโด๊ส เพื่อคนไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อคนไทย โดยการจองล่วงหน้า (AstraZeneca) และจัดซื้อวัคซีนกับบริษัท AstraZeneca (Thailand) จำกัด และบริษัท AstraZeneca UK จำกัด วงเงิน 6,049,723,117 บาท

รัฐบาลมอบให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ทำการจองวัคซีนแบบล่วงหน้า โดยเป็นการจัดหาวัคซีนร้อยละ 20 ของประชากร หรือประมาณ 13 ล้านคน จำนวน 26 ล้านโด๊ส เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ในเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ในโลก

สถาบันวัคซีนแห่งชาติและกรมควบคุมโรคจะดำเนินการจัดทำสัญญาจัดซื้อในคราวเดียวกัน โดยสัญญาจัดซื้อวัคซีนมีผลผูกพันเมื่อได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วเท่านั้น


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :