ททท.พอใจการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ประสบความสำเร็จช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กว่า 2 หมื่นล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันว่า การดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย จากจำนวนเม็ดเงินที่เข้าระบบทั้งจากภาครัฐและประชาชนรวมกันมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยสิทธิการจองห้องพักที่มีจำนวน 6 ล้านสิทธิ์ถูกจับจองทั้งหมดและสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ และส่วนการจองบัตรโดยสารเครื่องบินล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 7 แสนสิทธิ์ ยังเหลืออีก 1.3 ล้านสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม จะมีการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงการอุดช่องโหว่ในการป้องกันการทุจริตและจะผลักดันการขยายโครงการต่อจากวงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่โดยได้หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะเสนอโครงการดังกล่าวต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

สำหรับการช่วยเหลือแรงงานภาคการท่องเที่ยว ได้นำข้อเสนอของภาคเอกชนด้านต่างๆ ประสานการทำงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่ผ่านมาการท่องเที่ยวไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างไรก็ตามจะได้เร่งจัดแผนงานเพื่อสร้างความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวให้แก่คนในประเทศออกมาท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210223091544938คะแนนโหวต :