กสร. โต้ข่าวเท็จ ยืนยันห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงว่า ประเด็นข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ เนื่องจากไม่มีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานได้ ซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงาน เป็นลูกจ้างในงานทั่วไป และอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงานในงานประมงทะเล หากฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท จำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือทั้งปรับทั้งจำ 

สำหรับเด็กอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี จ้างเข้าทำงานได้ แต่นายจ้างต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน ขอฝากเตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบว่านายจ้าง สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงาน จะดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันที

หากมีผู้พบเห็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูล ข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาด้านแรงงาน และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกรม ได้ที่ www.labour.go.th หรือที่ช่อง Facebook , YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “กสร.ชาแนล เปิดดูเมื่อไหร่ ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม”

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210225112114859คะแนนโหวต :