นายกรัฐมนตรี เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว พร้อมสั่งการเร่งแก้ปัญหาหนี้ กยศ.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่า ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนและจะดำเนินการแก้ไขตามขั้นตอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะนำไปสู่การเจรจาต่อไป โดยยืนยันคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ขณะเดียวกันขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะหลายอย่างมีความซับซ้อน ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องเป็นแนวทางที่ถูกต้องและไม่เป็นปัญหาต่อรัฐบาลในอนาคต ตลอดจนราคาต้องไม่สูงเกินไป

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า ได้สั่งการให้มีการเร่งแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นการเร่งด่วน ซึ่งยังพบว่า มีคนเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้หามาตรการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นแนวทางการปลดหนี้ ผ่อนชำระ หรือยืดระยะเวลาชำระหนี้ เพราะในขณะนี้มีหนี้สินเป็นจำนวนหลายแสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ตรงนี้ได้

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210407161614227คะแนนโหวต :