ศบค. ค้นหาเชิงรุกในชุมชนทั่ว กทม. เตรียมฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมาย ที่มีรายงานการติดเชื้อสูง ข

ศบค. ค้นหาเชิงรุกในชุมชนทั่ว กทม. เตรียมฉีดวัคซีนให้ประชาชนเป้าหมาย ที่มีรายงานการติดเชื้อสูง ข

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวว่า จํานวนผู้ติดเชื้อใน กทม.และปริมณฑล ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ตลาด ชุมชนและขนส่ง ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ตึดจากครอบครัว รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย โรงเรียนและร้านอาหาร จึงเป็นสาเหตุของการปิดรับประทานอาหารในร้าน เพราะจากมีการสอบสวนไทม์ไลน์ของผู้ที่ติดเชื้อ พบว่า มีจำนวนมากที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารในร้าน มีการสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนฝูงและคนในครอบครัว จึงจำเป็นต้องออกมาตรการที่เข้มข้นสูงสุด แต่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะมีมาตรการผ่อนคลายตามมา

ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้มีการพูดคุยกันถึงคลัสเตอร์ชุมชนคลองเตย โดยเป้าหมายพื้นที่ชุมชนคลองเตย มุ่งเป้าไปที่ 39 ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมือง ชุมชนแออัดที่ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น เคหะและชุมชนส่วนของการเคหะ ซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อ  304 ราย โดย 193 ราย ค่อนข้างหนาแน่นอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด แต่ขณะนี้นำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อทั้ง 39 ชุมชน มีรายงานผู้ติดเชื้อหนาแน่นอยู่ใน 3 ชุมชนหลัก ได้แก่ ชุมชนพัฒนาใหม่ ตรวจเชื้อ 411 รายพบติดเชื้อ 49 ราย  ชุมชน 70 ไร่ ตรวจเชื้อ 436 รายพบติดเชื้อ 21 ราย ชุมชนริมคลองวัดสะพาน ตรวจเชื้อ 489 รายพบตนิดเชื้อ 29 ราย ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อ เป็นการตรวจเชื้อโดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่าง

ส่วนการบริหารจัดการเมื่อตรวจพบผู้ติดเชื้อ จะคัดแยกตามอาการแบ่งเป็นสีเขียว  เหลือง แดง โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องจุดพักคอยวัดสะพาน เป็นจุดพักสำหรับผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ ไม่มีโรคประจำตัว(สีเขียว) ส่วนของผู้ป่วย ที่มีโรคประจำตัว หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ(สีเหลือง หรือสีแดง) ศูนย์เอราวัณ จะจัดหาเตียงให้เร็วที่สุดและในบ่ายวันนี้ จะหารือเรื่องการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนคลองเตย รวมถึงการจัดพาพี่น้องประชาชนที่พบว่าติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง ไปเข้าระบบการรักษาที่เหมาะสม  นอกจากนี้ ยังมีผู้นำชุมชนลงพื้นที่พื้นที่เสี่ยงใน 3 ชุมชนหลัก โดยมีนักสังคมสงเคราะห์  หรือผู้นำชุมชน จัดเตรียมอาหารและสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อให้ประชาชน ลดการเดินทางและกักตัวเองอยู่ที่บ้าน เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในระหว่างกักตัว โดยกรมควบคุมโรค ได้หารือ หนังวัคซีนไปฉีดในกลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่มีรายงานการติดเชื้อสูง

นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกในเขตปทุมวัน ได้แก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ที่พบผู้ติดเชื้อ 59 ราย มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง, ติดเชื้อในครอบครัว, งานสังสรรค์ โดยเฉพาะสงกรานต์ในชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจิสด้า นำแผนที่แสดงตำแหน่งตลาดที่มีอยู่ 746 จุด ทั้งตลาดถาวรและตลาดนัด เทียบกับความหนาแน่นของผู้ติดเชื้อในระดับเขตทั้งหมด พบว่ามี 6 เขตที่มีผู้ติดเชื้อกว่า 300 ราย

พญ.อภิสมัย ยืนยันว่า ศบค. พยายามลดวันรอเตียงของผู้ติดเชื้อที่รออยู่ที่บ้าน ส่วนระหว่างการรอเตียงอยู่ที่บ้าน แนะนำผู้ติดเชื้อไม่ควรซื้อยาลดไข้รับประทานเอง โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริม มะนาว น้ำผึ้ง ฟ้าทะลายโจร ควรจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญ

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210503130102607คะแนนโหวต :