กรมชลประทาน เดินหน้าผันน้ำเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ผลิตประปาเมืองบุรีรัมย์

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 8 ผันน้ำจากลำปะเทีย ไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดและผันน้ำจากลำปลายมาศที่สถานีสูบน้ำลำปลายมาศไปเติมให้กับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อสำรองปริมาณน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้เร่งเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งให้ได้มากที่สุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำ สำหรับไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้กำชับให้วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาว เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนน้ำที่จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 13.78 ล้านลูกบาศก์เมตร และอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 14.08 ล้าน ลบ.ม. โดยอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำจังหันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอ่างเก็บน้ำลำปะเทียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงในลำปะเทีย ก่อนจะผันเข้าสู่ระบบผันน้ำลำปะเทียลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด โดยมีแผนการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง รวม 10 ล้าน ลบ. เริ่มดำเนินการผันน้ำตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา คาดว่าจะสามารถผันน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ได้รวมประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. 

ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ได้มีการผันน้ำจากลำปลายมาศที่สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ ลงมาเติม โดยเริ่มสูบน้ำมาตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 คาดว่าจะสามารถสูบน้ำมาเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้ามาก ได้ประมาณ 9 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ หากดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้น้ำในการผลิตประปา ให้กับการประปาส่วนภูมิภาคบุรีรัมย์ ได้ตลอดในช่วงแล้งหน้า

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210505105827213คะแนนโหวต :