โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เปิดตรวจโควิดให้ประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูงวันธรรมดา ประมาณ 100 คน วันหยุด 200 คน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ เปิดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ว่า เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17  กุมภาพันธ์ 2564 โดยใช้การคัดกรองด้วยวิธี RTPCR (การตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส) มีแลปมาตรฐาน ตามกำหนดของกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ขั้นตอนการตรวจใช้วิธีการ SWAB 2 จุดคือ จมูกและปาก ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไป 

ที่ผ่านมาสรุปยอดการตรวจจนถึงเวลานี้ที่เข้าตรวจโควิด-19 คือ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม รวมถึงข้าราชการกระทรวงอื่นๆ รวม 2,717 ราย ผู้ต้องขัง 4,478 ราย  ประชาชนทั่วไปเริ่มตรวจเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 1,389 ราย  สรุปยอดการตรวจไปแล้วทั้งสิ้น 8,584 ราย โดยวันจันทร์-ศุกร์ รับตรวจประชาชนทั่วไปวันละประมาณ 100 คน แต่เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอนุชา นาคาศัย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานกับว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อยากให้โรงพยาบาลราชทัณฑ์เปิดช่องทางในการให้พี่น้องประชาชนตรวจโควิดเพิ่มเติมในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงดำเนินการให้รับผู้ป่วยในระหว่างวันหยุดได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณ 200 คน เฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น มีญาติภายในบ้านติดโควิด หรือที่ทำงานมีคนติดโควิดและอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีเชื้อโควิดก็ถือเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาตรวจในแต่ละวันก็มากกว่าจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ แต่เราพยายามที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการตรวจทั้งหมด ขึ้นอยู่กับการสอบสวนโรคว่ามีความเสี่ยงสูงหรือไม่ด้วย หากพบว่าไม่มีความเสี่ยงสูงอาจจะไม่ตรวจให้จึงเรียนมาเพื่อทราบและทำความเข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ฝากประชาสัมพันธ์และชี้แจงการตรวจโควิด-19 ของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ไปยังประชาชนทั่วไป ที่ไม่รู้จะไปตรวจที่ใดสามารถเดินทางไปยังโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้ แต่จะต้องเป็นผู้มีความเสี่ยงหรือใกล้ชิดกับผู้รับเชื้อ โดยจะเปิดตรวจทุกวันจันทร์-ศุกร์ จะเริ่มตรวจในเวลา 08.30 น.-14.30 น. บริการให้ประชาชน 100 คน และในวันเสาร์ – อาทิตย์ จะเริ่มตรวจในเวลา 08.30 น.-14.30 น. สามารถตรวจประชาชนได้ 200 คน สาเหตุที่ตรวจประชาชนได้น้อย เพราะภารกิจหลักต้องตรวจผู้ต้องขังที่เข้าใหม่และผู้ต้องขังที่ออกไปศาล 

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506094349587คะแนนโหวต :