ศบค. รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ 1,911 ราย เสียชีวิต 18 คน

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด 19 วันนี้ เพิ่มขึ้น 1,911 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 76,811 ราย หายป่วยแล้ว 46,795 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 29,680 ราย เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,073 ราย, ใส่เครื่องช่วยหายใจ 343 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 18 คน ผู้เสียชีวิตสะสมรวม 336 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 6 พฤษภาคม 2564 จำนวน 47,948 ราย 

ผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น 1,911 ราย เป็นผู้ที่ติดเชื้อในประเทศ 1,902 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 1,749 ราย, จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน 153 ราย, ติดเชื้อจากต่างประเทศ 9 ราย เดินทางมาจาก ผู้ได้รับวัคซีนเข็มแรกสะสม 1,167,719 ราย, วัคซีนเข็มที่ 2 แล้ว 434,114 ราย

ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 18 ราย เป็นชาย 5 ราย, หญิง 13 ราย ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ทั้งความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, โรคหัวใจ, ไขมันในเลือดสูง, โรคอ้วน, โรคปอดเรื้อรัง, ไทรอยด์, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไตเรื้อรัง ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากคนในครอบครัว, สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ, เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง, อาศัยอยู่ในชุมชนหรือพื้นที่เสี่ยง

สำหรับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก 155.8 ล้านราย เสียชีวิตแล้วทั่วโลก 3.25  ล้านคน สหรัฐอเมริกามีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 33.3 ล้านราย, ตามด้วยอินเดีย 21 ล้านราย  โดยอินเดีย มีผู้ติดเชื้อรายวันสูงถึง 412,618 ราย, บราซิล 14.9 ล้านราย,  ฝรั่งเศส 5.7 ล้านราย, ตุรกี 4.9 ล้านราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 99

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210506120337687คะแนนโหวต :