ย้ำต้องการให้ครูได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มากที่สุด เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนได้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ติดตามการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดกลางบางซื่อ ว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้ความสำคัญในการจัดสรรวัคซีนแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้นๆ  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรวัคซีนโควิด -19 ให้แก่ครูในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 34,000 โดส ซึ่งตั้งเป้าฉีดให้ครูได้วันละ 5,000 โดส แต่ทั้งนี้หากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อเพิ่มทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเร่งประสานให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนทุกคน คาดว่าจะต้องใช้ปริมาณวัคซีนจำนวน 60,000  โดส ด้วยกัน ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า แม้ที่ผ่านมาจะมีจำนวนครูที่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกพอสมควรแล้วแต่ส่วนตัวอยากให้ครูได้รับการฉีดมากกว่านี้อยู่เพื่อที่จะมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ เพราะครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดเด็กนักเรียนมากที่สุด  ทั้งนี้ก็เข้าใจ บริบทความจำเป็นที่ทุกสาขาอาชีพก็ต้องการที่จะได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันภายใต้จำนวนวัคซีนที่มีอยู่อย่างจำกัด 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210607112317153คะแนนโหวต :