รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือทูตเวียดนาม พร้อมขอเวียดนามอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือกับนายฟานจี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย เพื่อร่วมแนวทางขยายมูลค่าการค้าและความร่วมมือการค้าระหว่างสองประเทศ หลังจากควบคุมการแพร่ระบาดโควิดเรียบร้อยแล้ว ว่า ไทยได้ขอให้เวียดนามช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกสินค้าไทยผ่านเวียดนามไปจีนที่ประสบปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณด่านเวียดนาม ที่จะผ่านไปด่านโหย่วอี้กวนของจีน พร้อมขอเวียดนามปรับหฎระเบียนกลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยา ให้เป็นมาตรฐานอาเซียนหรือองค์การอนามัยโลก (WHO)  รวมถึงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี)  และตอบโต้การอุดหนุน (ซีวีดี) สินค้าน้ำตาลทรายที่นำเข้าจากไทยที่ส่งผลให้มีการจัดเก็บภาษีนำเข้าน้ำตาลจากไทยเพิ่มเป็นร้อยละ 51 จากปกติที่เก็บในอัจราร้อยละ 5 ส่วนกาาส่งออกหมูไปเวียดนามได้ขอให้เวียดนามผ่อนคลายมาตรการส่งออกหมูไปเวียดนามได้อย่างสะดวก  โดยยืนยันว่าไทยเข้มงวดเรื่องสุขอนามัยและการส่งออกมากและมีการตรวจสอบทุกล็อต

สำหรับประเด็นที่ทูตเวียดนามนำมาหารือครั้งนี้คือ มีความเห็นตรงกันที่จะจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้า(JTC) ไทย-เวียดนาม ที่ปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคม นอกจากนี้   เวียดนามยังสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ สามารถใช้สิทธิในการผลิตวัคซีน โดยเหตุผลสุขอนามัยของประชาชน หรือ CL นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าเพิ่มมูลค้าระหว่างกันจากปัจจุบัน 20,000  ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในช่วง 4 เดือนของปี 2564 การค้าไทย-เวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ซึ่งสินค้าที่ไทยส่งออกไปเวียดนาม ได้แก่ รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์และสินค้าที่เวียดนามส่งมาไทย เช่น โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ เป็นต้น
ข้อมูล : 

 คะแนนโหวต :