กรมการแพทย์ รายงานสถานการณ์เตียงประจำวัน มีเตียงว่างกว่า 9 พันเตียง เพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด -19

กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ รายงานสถาการณ์เตียงประจำวัน ของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด 29,468 เตียง

เตียงว่าง 9,839 เตียง โดยเป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1,092 เตียง มีผู้ครองเตียงแล้ว 914 เตียง โดยเตียงว่าง 178 เตียง ,จำนวนเตียงสำหรับผู้ป่วยอาการปานกลาง (สีเหลือง) รวม 10,835 เตียง โดยมีเตียงว่างจำนวนทั้งสิ้น 3,210 เตียง ,ส่วนเตียงสำหรับผู้ป่วยไม่มีอาการ (สีเขียว) ในโรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ทั้งภาครัฐและเอกชน มีจำนวนทั้งหมด 17,541 เตียง ครองเตียงแล้ว 11,090 เตียง และเตียงว่าง 6,451 เตียง คิดเป็นอัตราครองเตียงทั้งหมดร้อยละ 66.6

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210610101730543คะแนนโหวต :