มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนหน้าหลักเว็บไซต์ของจังหวัด เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564

ด้วยสํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

    เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดจัดทำสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 โดยงดการจัดให้มีกิจกรรมรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

ข้อมูล https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/44312คะแนนโหวต :