รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ เริ่มทยอยจ่ายเงินเยียยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีจำนวนประมาณ 3,000,000 คน ว่า การจ่ายเงินเยียวยาแยกเป็น 2 ส่วนคือ เงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมจ่ายชดเชยร้อยละ 50 ให้ผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์ม เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชี โดยนายจ้างเซ็นรับรองว่าไม่ได้รับเงินเดือน ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนที่ 2 เงินชดเชยความเดือดร้อนจากรัฐบาล จำนวน 2,500 บาท ที่จ่ายให้กับผู้ประกันตนใน 13 จังหวัด 9  ประเภทกิจการ ซึ่งจะโอนจ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวบัตรประชาชน จำนวนประมาณ 2,800,000 คน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดก่อน ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ โดยจะจ่ายครบทั้งหมดภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับเงินเยียวยาไปใช้จ่ายได้เร็วขึ้น สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง 3,000 บาท ไม่เกินจำนวน 200 คนนั้น จะโอนพื้นที่ 10 จังหวัดก่อน ภายในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ และจะทยอยโอนอีก 3 จังหวัดเพิ่มเติม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 

ขณะที่การพิจารณาจ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ร้านค้าในแอปพลิเคชันถุงเงิน โดยให้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งยอดผู้สมัครขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 คน  โดยยังเหลืออีกประมาณ 900,000 คน และขอให้เร่งรัดจ่ายเงินสมัครประมาณ 42 บาท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป คาดการณ์ว่าจะจ่ายเงินเยียวยาได้วันที่ 24 สิงหาคมนี้ พร้อมย้ำว่ารัฐบาลห่วงใยและให้ความสำคัญกับประชาชนและผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพ โดยจะพยายามให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ให้มากที่สุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่ ศบค. ได้ปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดอีก 16 จังหวัด รวม 29 จังหวัดนั้น มาตรการจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยจะต้องทยอยพิจารณาจ่ายเป็นรอบๆ ไป

ข้อมูล 

 คะแนนโหวต :