กำชับทุกหน่วยกองทัพบกดูแลพื้นที่เสี่ยง ช่วยเหลือประชาชนทันที

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า จากผลกระทบของพายุ “โกนเซิน” พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ำในฤดูฝนเนื่องจากปริมาณน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่จนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ กำชับให้ทุกหน่วยของกองทัพบก เตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เน้นเรื่องการเตรียมแผนการและเข้าปฏิบัติโดยทันที ตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 1,974 ครัวเรือน ใน 12 จังหวัด 21 อำเภอ ของพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอพยพคน สิ่งของ ขึ้นสู่ที่สูง อำนวยความสะดวกด้านการสัญจร ก่อกระสอบทรายเป็นพนังกั้นน้ำ สูบน้ำออกจากสถานที่สำคัญ โดยบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  สำหรับวันนี้พายุจะส่งผลต่อหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ เตรียมการรับมือและช่วยเหลือประชาชนไว้แล้ว พร้อมปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง ตามนโยบายของกองทัพบกและความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี

สำหรับสถานการณ์โควิด ที่รัฐบาลได้มีการปรับมาตรการในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขอให้ทุกหน่วยของกองทัพบกยังคงดำรงความเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดทั้งในระดับหน่วยและระดับบุคคล ครอบคลุมทั้งการทำงานในที่ตั้งปกติ ภารกิจช่วยเหลือประชาชนและการดำรงชีวิตประจำวัน 

ส่วนกรณี จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ ประพันธ์อนุรักษ์ ตำแหน่งพลประจำรถเกลี่ยกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ที่เสียชีวิต ณ ค่ายพัก เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมานั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวที่สูญเสียขณะปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ มอบให้กรมกำลังพลทหารบกและหน่วยต้นสังกัดประสานดูแลเรื่องสิทธิกำลังพล การนำศพกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา อำนวยความสะดวกครอบครัว รวมถึงการประสานข้อมูลกับสหประชาชาติถึงสาเหตุการเสียชีวิต

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210913155623471คะแนนโหวต :