จังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดหมู่บ้านหนองเต่า อำเภอเชียงดาว 14 วัน พบคลัสเตอร์ใหม่

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ปิดหมู่บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 15 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กันยายน 2564 โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

นอกจากนี้ ยังได้ออกประกาศให้พื้นที่หย่อมบ้านนาน้อย ของบ้านห้วยจะค่าน หมู่ที่ 9 ตำบลปิงโค้ง หย่อมบ้านขุนห้วยไส้ ของหมู่บ้านห้วยไส้ หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ และหย่อมบ้านป่าบงงาม ของหมู่บ้านหนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า - ออก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 กันยายน 2564 เช่นเดียวกัน และขอให้ประชาชนในพื้นที่ 3 หย่อมบ้าน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้นายอำเภอเชียงดาว ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คลัสเตอร์บ้านหนองเต่า พบผู้ติดเชื้อมากถึง 51 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 74 ราย เป็นการติดเชื้อในชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการระบาด โดยในหมู่บ้านได้มีกิจกรรมที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายคือ การรวมกลุ่มเล่นเกมของเด็กๆ และการรับเงินคืนค่าเทอมการศึกษาที่โรงเรียน ขณะนี้ได้นำผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วและได้ดำเนินการคัดกรองหย่อมบ้านรอบๆ เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและสกัดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210914112322696คะแนนโหวต :