การรถไฟแห่งประเทศไทย เพิ่มการให้บริการเดินขบวนรถเชิงสังคม 20 ขบวน รองรับการเดินทางของประชาชน ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด เริ่ม 15 กันยายน 2564

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) รฟท. จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางขบวนใหม่ เพื่อรองรับแนวทางการผ่อนปรนมาตรการ และความต้องการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟในเส้นทางต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้
 
                             สายเหนือ 4 ขบวน
                             - ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ-ตะพานหิน-กรุงเทพ
                             - ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ-ลพบุรี-กรุงเทพ
 
                            สายตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ขบวน
                             - ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ ปรับเปลี่ยนต้นทาง
                               ปลายทางเป็น นครราชสีมา - สุรินทร์ - นครราชสีมา
                             - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอย
 
                             สายใต้ 4 ขบวน
                             - ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ - หัวหิน - กรุงเทพ
                             - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 463/464 พัทลุง - สุไหงโกลก - พัทลุง
 
                             สายตะวันออก 4 ขบวน  
                             - ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
                             - ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ – ด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ
                               ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางเป็น กรุงเทพ - อรัญประเทศ - กรุงเทพ
 
                             สายแม่กลอง 4 ขบวน
                             - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4380/4383 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง
                             - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 4386/4387 แม่กลอง - บ้านแหลม - แม่กลอง
 
                             ทั้งนี้ ในการปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การสแกนแอปพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ
 
                             อย่างไรก็ตม หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน พร้อมกับต้องกรอกข้อมูลเดินทางข้ามจังหวัด-ข้ามเขตผ่านเว็บไซต์ “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” https://covid-19.in.th/ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทาง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

----------------------------

ที่มา : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45807


image รูปภาพ
รฟท. จึงได้พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคม ให้บริการเพิ่มเติมจำนวน 20 ขบวน


คะแนนโหวต :