3 แนวทางดำเนินการ เพื่อคนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

1. วิจัยพัฒนาในประเทศ

- งบกลาง 400 ล้านบาท

• mRNA 365 ล้านบาท

• ศูนย์วิจัยไพรเมท 35 ล้านบาท

2. ทำความร่วมมือวิจัยกับต่างประเทศ

- งบกลาง 600 ล้านบาท

• Siam Bioscience

**จัดทำคำของบเพิ่มตาม พ.ร.ก. เงินกู้ 2,340 ล้านบาท

3. จัดซื้อ จัดหา นำมาใช้ในประเทศ

จัดหาวัคซีนโดยการจองล่วงหน้า

- ครม.อนุมัติการจอง 26 ล้านโดส จาก AstraZeneca

- กำลังเจรจาอยู่กับ COVAX อีกราว 26 ล้านโดส

- เจรจาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ ราว 13 ล้านโดส


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :