กระทรวงยุติธรรม ยืนยัน ยังไม่ปลดล็อก โคเคน – ฝิ่น – มอร์ฟีน ออกจากยาเสพติด

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (เช่น โคเคน-มอร์ฟีน-ฝิ่น) เพื่อใช้ในการรักษา การศึกษา และประโยชน์ของทางราชการ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายในการประกาศยกเลิกโคเคน หรือฝิ่น จากยาเสพติดให้โทษ มีเพียงนโยบายยกเลิกพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดเท่านั้น

เนื่องจากพืชกระท่อมมีฤทธิ์ในการเสพติดน้อยมาก หากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เช่น ไม่เกิน 20 ใบต่อวัน จะไม่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและสุขภาพ ใช้ในวิถีชีวิตชาวบ้านทำให้มีแรงทำงานหนักได้

การปลดพืชกระท่อม ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใคร แค่ต้องการให้สามารถใช้ในวิถีชาวบ้านได้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองในการใช้เป็นยาสมุนไพร เมื่อมีการถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดแล้ว จะมีกฎหมายดูแล ไม่มีวัตถุประสงค์มอมเมาแต่อย่างใด


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :