ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้ที่

เว็บไซต์ : http://dds.bangkok.go.th , www.prbangkok.com

 

เฟซบุ๊ก : @BKK_BEST , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

ทวิตเตอร์ : @BKK_BEST , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

 

แอปพลิเคชัน : กทม. Connect

 

หากพบเห็นน้ำท่วมขังแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115

หรือสายด่วน 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงคะแนนโหวต :