การประกาศเปิดประเทศเป็นการส่งสัญญาณที่ดี ย้ำทุกฝ่ายต้องมีวินัย ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศสร้างความชัดเจนในการเปิดประเทศ ทำให้ผู้ประกอบการและนักเดินทางได้รู้ล่วงหน้าและมีการเตรียมตัวที่ดีขึ้น ภายใต้การควบคุมและมีลำดับขั้นตอนในการทยอยเปิดที่ชัดเจน  

มาตรการที่ภาครัฐได้ทยอยผ่อนคลายตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา รวมถึงโครงการ Phuket Sandbox ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมตัวมาแล้ว เช่น มาตรการ SHA+ และ COVID FREE SETTING อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือ การกระจายฉีดวัคซีนเพิ่มเติม ทั้งเข็ม 2 และเข็ม 3 โดยภาคเอกชนพร้อมให้การสนับสนุน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการและประชาชนจะต้องมีวินัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ หอการค้าไทยยังได้เสนอแนวทาง Digital Health Pass เสริมการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณนักเดินทางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ด้วยการนำระบบ Digital เข้ามาใช้ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวกลับไปบอกต่อและดึงดูดคนให้เข้ามาประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มเติมประมาณเดือนละ 1 แสนราย ส่งผลให้ GDP ในปีนี้เติบโตเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในกรอบ ร้อยละ 0-1 ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หอการค้าฯ ได้เคยเสนอ จะส่งผลกับการเพิ่มขึ้นของ GDP ได้มากกว่า ทั้งการผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ การเพิ่มเงินโครงการคนละครึ่งจาก 3,000 เป็น 6,000 บาท และมาตรการช้อปดีมีคืน เป็นต้น

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211012140839974คะแนนโหวต :