การครอบครองจำหน่ายโคเคน ผิดกฎหมาย กฎกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

การครอบครองจำหน่ายโคเคน ผิดกฎหมาย กฎกระทรวงสาธารณสุข ล่าสุดให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และราชการเท่านั้น

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข การอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (มอร์ฟีน โคเคน ) พ.ศ. 2563 ขณะนี้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่ารัฐบาลเปิดให้ครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ได้ จึงขอชี้แจงว่า กฎกระทรวงดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางราชการเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพื่อการรักษาหรือป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วย หรือสัตว์ป่วยในทางการแพทย์ เพื่อการวิเคราะห์หรือการศึกษาวิจัยทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ และประโยชน์ทางราชการอื่น โดยกฎกระทรวงนี้ ไม่ได้เป็นการถอดมอร์ฟีน หรือโคเคน ออกจากรายการยาเสพติดให้โทษแต่อย่างใด จึงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวลวงในโลกออนไลน์ และใช้ความละเอียดรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้จะขออนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ต้องเป็นกระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย หรือองค์การเภสัชกรรม ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง โดยการขออนุญาตเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด เท่านั้น

นางสาวไตรศุลี ยืนยันว่า ผู้ที่ครอบครองหรือจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 ยังมีความผิดตามกฎหมาย ขอให้ประชาชนใช้ความรอบคอบในการรับข้อมูลข่าวสารและอย่าหลงเชื่อข่าวลวงดังกล่าว

ที่มา 

 คะแนนโหวต :