กฟภ.สาขาย่อย อ.สบเมย ประกาศดับไฟชั่วคราว ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ลดปัญหาไฟดับ

นายศุภชัย เชยชุ่ม ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสบเมย ประกาศดับกระแสไฟฟ้าแรงสูงเพื่อปฏิบัติงานย้ายอุปกรณ์ป้องกัน ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ และตัด - ลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น สถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย บริเวณบ้านห้วยสิงห์ บ้านหนองกระต่าย บ้านห้วยโผ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง และบ้านแม่สามแลบ บ้านกอมูเดอ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นการชั่วคราว

        การดำเนินการดังกล่าว เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันและลดปัญหาไฟดับ เช่น สาเหตุจากสัตว์ มีสัตว์อยู่หลายชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับได้ เช่น งูเลื้อยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้า หรืออาจจะมีนกเกาะลูกถ้วยทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรไหลผ่านตัวนกลงสู่ดินส่งผลทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้ ซึ่งการไฟฟ้าได้มีวิธีการแก้ไขด้วยการนำพลาสติกมาหุ้มเสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันงู ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนกบนลูกถ้วย เพื่อป้องกันเหตุไฟดับเป็นต้น

        ส่วนสาเหตุจากสภาพแวดล้อม มีด้วยกันหลายสาเหตุ ซึ่งต้นไม้นั้นถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับมีผลต่อระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นอย่างมากในขณะที่มีพายุหรือลมแรง แล้วทำให้กิ่งไม้โยกไปแตะสายไฟฟ้า จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรลงดินชั่วคราว และทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงาน เป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าดับชั่วครู่หรือไฟกะพริบ ซึ่งการไฟฟ้าได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยการตัดและลิดรอนตัดไม้และกิ่งไม้อยู่เสมอตลอดจนเปลี่ยนชนิดสายไฟฟ้าจากสายอลูมิเนียมเปลือยเป็นสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน แต่บางครั้งก็ยังอาจมีปัญหาอยู่บ้าง อาทิ ในช่วงฤดูฝนซึ่งต้นไม้โตเร็วมากตัดหรือลิดรอนไม่ทันหรือแม้จะตัดแล้วก็เป็นปัญหาได้

        อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับโดยไม่มีความจำเป็น และพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลรักษาระบบส่งและระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องลดปัญหากระแสไฟฟ้าดับ สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้า และพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ที่มา  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211014100802697คะแนนโหวต :