รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ ให้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ ให้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำ รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ แก่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในวันที่ 20 พ.ย. 63 นี้

ประชาสัมพันธ์ทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะดำเนินการผ่านทาง ธ.ก.ส. ให้มีการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก และจะดำเนินการจ่ายต่อไปในทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. นี้ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งต่อให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา : FB : อนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาลคะแนนโหวต :