สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.63

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ วันเสาร์ที่ 21 พ.ย.63

-ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย

- ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,902 ราย

-หายป่วยแล้ว 3,756 ราย

-เสียชีวิตสะสม 60 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็นคนไทย 6 ราย สัญชาติดัตช์ 1 ราย สวิส 1 ราย เบลเยียม 1 ราย อินเดีย 1 ราย ทั้งหมดเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine , Alternative State Quarantine)

 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

-ยอดผู้ติดเชื้อรวม 57,902,489 ราย

-อาการรุนแรง 102,207 ราย

-รักษาหายแล้ว 40,103,358 ราย

-เสียชีวิต 1,377,539 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 12,274,726 ราย

2. อินเดีย  จำนวน 9,050,613 ราย

3. บราซิล จำนวน 6,020,164 ราย

4. ฝรั่งเศส  จำนวน 2,109,170 ราย

5. รัสเซีย  จำนวน 2,039,926 ราย

ประเทศไทย  อยู่ในอันดับที่ 151 จำนวน 3,902 ราย


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :