รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส พร้อมด้วย ผบ.ฉก.ทพ.46 ร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาสันติสุขตำบลสาวอ และตำบลรือเสาะ ในวาระพิเศษ เพื่อหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่

 พันเอก เฉลิมพร ขำเขียว รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และพันเอก ทรงเดช  สุกนุ้ย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมสังเกตการณ์การขับเคลื่อนสภาสันติสุขประจำตำบล ที่ อบต.สาวอ และ อบต.รือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการประชุมวาระพิเศษ เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไขกรณีเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ อย่างสันติวิธี พร้อมทั้งพูดคุยสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบที่ผ่านมา รวมถึงนโยบายสำคัญเร่งด่วนของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

          ที่สำคัญได้สร้างความเข้าใจ มาตรา 189 ในเรื่องของการสนับสนุนและให้ที่พักพิงผู้กระทำผิด โดยให้ทราบว่ามีความผิดทางกฎหมาย และมีบทลงโทษเช่นกัน รวมทั้งให้ญาติได้เชิญชวนผู้กระทำความผิดมี หมาย ป.วิอาญา เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 คะแนนโหวต :