นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 พร้อมส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกมิติ

นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 พร้อมส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทุกมิติ

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวบนเวทีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (APEC) ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ว่า บริบทของโลกวันนี้แตกต่างจากเอเปคในอดีต ทั้งช่องว่างทางการค้า การเกิดกระแสปกป้องทางการค้าและความท้าทายต่างๆ ในระบบพหุภาคี จำเป็นต้องปรับตัวบนพื้นฐานด้านการค้าและการลงทุน ถือเป็นหัวใจของเอเปคและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นตัวในภูมิภาค ทำให้เอเปคต้องมีบทบาทผลักดันการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการค้าพหุภาคี จึงได้นำเสนอ 3 ประเด็นสำคัญคือ ส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ  การเจริญเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืน จะเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของเอเปคอย่างแท้จริงในยุคหลังโควิด-19 และสุดท้ายสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ยืดหยุ่นที่มองวิกฤติโควิด-19 เป็นโอกาสที่แฝงอยู่ ซึ่งไทยยินดีแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์รับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับประชาคมระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวขอบคุณมาเลเซีย ที่ผลักดันให้เอเปคเดินต่อได้อย่างไม่หยุดชะงัก ท่ามกลางอุปสรรคและความท้าทาย โดยไทยยินดีร่วมงานกับนิวซีแลนด์และทุกเขตเศรษฐกิจในปีหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565 สิ่งสำคัญหวังว่าทุกประเทศจะสานต่อความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และถ่ายทอดเจตนารมณ์สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของเอเปค

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201121143201148คะแนนโหวต :